Relevante ervaring

  • bestuurslid van de Stichting Poetry International (sinds 2014)
  • voorzitter (2009-2013) en vice-voorzitter (2007-2009 en 2013-2015) van de Europese Raad van Boekvertalersverenigingen, CEATL
  • lid van de Adviesraad van het Nederlands Fonds voor de Letteren (2006-2009)


  • bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen (2003-2005)
  • student-bestuurslid van de vakgroep Algemene Literatuurwetenschap, Universiteit Leiden (1988-1990)