• ‘Martin de Haan is een buitengewone vertaler. Hij is minutieus (op het acribische af), hij is uiterst gevoelig voor de subtiele nuances in een tekst (wat bij Houellebecq zo belangrijk is omdat hij vaak zo veel stijlregisters bespeelt), hij heeft een enorme kennis van zaken en hij is op een welhaast masochistische wijze zelfkritisch.’ – Peter Nijssen, uitgever van De Arbeiderspers
 • ‘De jury is zeer onder de indruk van De Haans volmaakte Nederlandse stijlgevoel, de rijke woordenschat en idiomatische oplossingen […]. De vertalingen van De Haan zijn zo rijk geschakeerd en tegelijk zo soepel geconstrueerd dat zijn vakmanschap veelal verborgen blijft voor de nietsvermoedende Nederlandse lezer, tenzij hij of zij de Franse brontekst bij de hand heeft.’ – Jury van de Dr. Elly Jaffé Prijs 2018.
 • ‘Steeds valt in De Haans romanvertalingen op dat hij grote soepelheid betracht zonder de oorspronkelijke tekst ook maar in het minst te beschadigen. […] Ook het vertalen van het essay ligt De Haan zeer.’ – Jury van de Letterenfonds Vertaalprijs 2013.

Essaybundel Aan de rand van de wereld: Michel Houellebecq

 • ‘uitstekende essaybundel’ – Tommy Wieringa in de regionale dagbladen
 • ‘In Aan de rand van de wereld, een serie fraaie beschouwingen over Michel Houellebecq, laat diens vaste vertaler Martin de Haan de problematiek van het vertalen scherp naar voren komen. Volgens hem bestaat er geen in steen gebeiteld werk als een objectief uitgangspunt, maar is het kunstwerk “essentieel mobiel, al naar gelang van degenen die het in zich opnemen, al naar gelang van de tijd”.’ – Hans Achterhuis in de Volkskrant
 • Aan de rand van de wereld: Michel Houellebecq heeft geen last van de tekortkomingen van de gemiddelde biografie. In de eerste plaats omdat vaste Houellebecq-vertaler en -kenner Martin de Haan vermakelijk en scherp schrijft. In de tweede plaats omdat het dunne boek bestaat uit korte stukken, die steeds een essentieel onderdeel van Houellebecqs werk of persoonlijkheid analyseren. En in de derde plaats: het is geen biografie. Niet in de strikte zin van het woord, in elk geval. Maar het boekje leert ons meer over de schrijver, de persoon, en de mate waarin die twee overlappen, dan de meeste vuistdikke biografieën.’ – Dries Muus in HP/De Tijd
 • ‘Een voortdurende strijd tussen de wereld en de werkelijkheid, tussen betrokkenheid en afgezonderdheid; dat is wat Houellebecq zo interessant maakt. Dat, en zijn fenomenale stijl. De Haan heeft die in groots Nederlands tot ons gebracht en zorgt nu ook voor een onmisbare gids tot het meest controversiële (en hechte) oeuvre van de toekomstige Nobelprijswinnaar (en als hij die niet wint, hebben ze in Zweden stof in de ogen).’ – Chrétien Breukers, De Contrabas
 • ‘een aanstekelijk boekje’ – Johannes van der Sluis, Tzum weblog

Pierre Choderlos de Laclos, Riskante relaties (Les Liaisons dangereuses)

 • ‘De subtielste steken onder water, de gemeenste insinuaties worden uiterst voelbaar overgebracht; in de nieuwe vertaling van de Liaisons Dangereuses zie je als eigentijdse lezer pas goed wat een fonkelend, veelzijdig en geestig werk het is.’ – Jury Filter Vertaalprijs 2018
 • ‘Nieuwe, sprankelende vertaling. […] Martin de Haan maakt het boek onder de titel Riskante relaties levendiger en spannender dan het tevoren in het Nederlands ooit was. Dit komt vooral doordat hij er verbluffend goed in slaagt de zeven heel verschillende personages die de brieven schrijven, tot leven te wekken. Elke correspondent krijgt bij hem een echt eigen stem. […] Dat maakt Riskante relaties ook nu nog spannend en lezenswaardig: de boodschap is gelaagd, meerstemmig. De Haan haakt er met zijn vertaling speels en geraffineerd bij aan.’ – Judith Eiselin in NRC Handelsblad
 • ‘De nieuwe, smaakvolle en soepele vertaling van Martin de Haan is genieten geblazen. […] glanzende vertaling.’ – Esther Wils op Athenaeum.nl.
 • ‘De vertaler leverde geweldig werk af, soms, zoals hij zélf opmerkt, op het anachronistische af. Hij zet bijvoorbeeld eigentijdse woorden in als testen, flirten en dumpen. Dat draagt wel degelijk bij aan de lol en de brutaliteit van dit boek. De titel vind ik ook al zo fijn modern. […] Geweldig!’ – Arie Storm in Het Parool
 • ‘Het boek is heel vaak vertaald al, maar dit is wel echt dé vertaling.’ – Ingrid Hoogervorst, TROS Nieuwsshow
 • Riskante relaties is de frisse en fantastische vertaling die Martin de Haan maakte van het verbluffende meesterwerk van Choderlos de Laclos: Les Liaisons Dangereuses. De Haan heeft de marquise de Merteuil en vicomte de Valmont hun ware stem teruggegeven.’ – Onno Blom, Nieuwsweekend
 • ‘Het geraffineerde en verbluffend moderne van Les Liaisons dangereuses komt fraai tot uiting in de fonkelnieuwe vertaling van Martin de Haan. […] Morriëns vertaling gold meer dan een halve eeuw als toonaangevend, maar de fonkelnieuwe vertaling van Martin de Haan […] maakt aannemelijk dat die reputatie deels toe te schrijven was aan een gebrek aan serieuze concurrentie. […] Het cruciale verschil tussen Morriën en De Haan: in de nieuwe vertaling komen al die stilistische schakeringen veel beter tot hun recht.’ – Erik van den Berg in de Volkskrant
 • ‘Inventief vertaald’ – Rob Schouten in Trouw
 • ‘Deze nieuwe vertaling is een frisse, eigentijdse tekst geworden met een aantal verrassende, zeer gedurfde (en daardoor interessante) vertaalkeuzes. […] Eigenlijk is het jammer dat de brievenroman in onbruik is geraakt als literair genre, want hij biedt ruimschoots gelegenheid tot stilistische variatie, die in deze nieuwe vertaling nog beter tot zijn recht komt.’ – Tzum
 • ‘Voortreffelijke vertaling van Martin de Haan.’ – Marijke Arijs in de Standaard der Letteren
 • ‘Nieuwe Nederlandse vertaling Les Liaisons Dangereuses tintelt van taalplezier. [De] nieuwe, pittige vertaling is het gedroomde excuus om het boek weer ter hand te nemen.’ – Dirk Leyman in De Morgen
 • ‘Meer dan zestig jaar later [na verschijning] zal [de vertaling van Adriaan Morriën] het toch eindelijk gaan verliezen van Riskante relaties, de nieuwe vertaling van Martin de Haan.’ – Merijn de Boer in De Groene Amsterdammer

Benjamin Constant, Adolphe

 • ‘Huiswerk voor volgende week: lees Adolphe in de vertaling van Martin de Haan, of in het Frans.’ – Arnon Grunberg in de Volkskrant
 • ‘Wie dwars door de tijd heen de mens (of zo men wil: de man) in zijn hart wil kijken, heeft aan Adolphe genoeg, een gedachte die ook Busken Huet al was toegedaan. In zijn essay nam hij een integrale vertaling van het boekje op. Die laat zich nog heel goed lezen, maar wie er de nieuwe editie naast legt, zal bemerken dat Adolphe verjongd uit het restauratieproces te voorschijn is gekomen. Alsof het klassieke “sloepje” een moderne “fluistermotor” heeft gekregen.’ – Willem Kuipers in de Volkskrant
 • ‘Met welhaast geometrische precisie, in een uitgebeende taal (die door de strakke vertaling van Martin de Haan voortreffelijk tot zijn recht komt) krijgt het noodlot de vereiste onafwendbaarheid.’ – NRC Handelsblad
 • ‘Bovendien is zijn stijl van een klassieke elegantie, sober op het kale af. Die uiterst efficiënte ingehoudenheid komt prachtig tot zijn recht in de secure vertaling van Martin de Haan.’ – Trouw

Denis Diderot, Jacques de fatalist en zijn meester

 • ‘Diderots antiroman klinkt, zeker in deze sprankelende vertaling, ook nu nog als een klok’ – Trouw
 • ‘Het is geen geringe verdienste van de vertaler, Martin de Haan, dat het lijkt alsof Diderot, toen hij in Holland was in juni van datzelfde jaar 1773, zijn filosofische schelmenroman maar meteen in het Nederlands heeft geschreven’ – Jacq Vogelaar in De Groene
 • ‘Mooie nieuwe vertaling van de hand van Martin de Haan’ – NRC Handelsblad
 • ‘De vertaling van Martin de Haan is onberispelijk en even respectvol als bij de tijd’ – Michaël Zeeman in de Volkskrant
 • ‘De vertaling van Martin de Haan is voortreffelijk’ – Vrij Nederland
 • ‘Het was overigens een goed idee van de uitgever om deze klus aan Martin de Haan toe te vertrouwen. Deze vertaler beschikt niet alleen over een uitstekend taalgevoel, maar heeft ook voldoende gevoel voor humor en ironie om deze vermakelijke tekst in al zijn nuances weer te geven’ – De Standaard der Letteren
 • ‘Prachtige nieuwe vertaling’ – NBD|Biblion
 • ‘Op een buitengewoon speelse manier stelt Diderot zo de vraag: hoe te leven met de Verlichting? De prachtige nieuwe vertaling van Martin de Haan biedt de mogelijkheid er kennis van te nemen.’ – Paul Emmelkamp in Vrij Nederland
 • ‘frisse, nieuwe versie’ – Filter

Jean Echenoz, romans (deels met Jan Pieter van der Sterre)

 • ‘Niet alleen Jean Echenoz, maar ook Martin de Haan is een begenadigd stilist die erin geslaagd is om de idiosyn­cratische eigenheid van Echenoz’ schriftuur over te brengen in beeldend, ritmisch en klankrijk Nederlands. Daarom sluiten we ons bij wijze van conclusie graag aan bij het oordeel van Margot Dijkgraaf in NRC Handelsblad van 6 februari 2015: 14 is inderdaad “een weergaloze Échenoz in een magnifieke vertaling.”’ – Kris Peeters, Filter
 • ‘De vertaling van Martin de Haan [is] trefzeker en overtuigend: ‘zonder de minste valse noot’, en met veel gevoel voor de tempi, riffs, syncopes en blue notes die van 14 een klein meesterwerk maken – Clemens Arts op deReactor
 • ‘Prachtige vertaling van Martin de Haan’ – Literair Nederland
 • ‘Je blijft citeren uit 14, een weergaloze Echenoz in een magnifieke vertaling’ – NRC Handelsblad
 • ‘Schitterend vertaald’ – Trouw over 14
 • ‘Vertaler Martin de Haan verdient alle hulde, ook een auteur met een stijl die nogal verschilt van zijn “specialiteit” Houellebecq komt geheel tot zijn recht ten bate van de Nederlandse lezer’ – Levende talen magazine over 14
 • ‘… delicieus vertaald door Martin de Haan en Jan Pieter van der Sterre’ – Dirk Leyman, cobra.be over Flitsen
 • ‘In de boeken van Echenoz staat nooit een woord of zelfs maar een lettergreep te veel, elke zin is fris, de intriges verrassen en amuseren, de schrijver lijkt welgemoed het ene zijpad na het andere in te slaan, en aan het einde van het boek vallen alle elementen op welhaast wonderbaarlijke wijze op hun plaats. […] Het is daarom verheugend dat zijn Nederlandse uitgeverij de vertaling van de laatste twee boeken van Echenoz heeft uitbesteed aan twee van de beste en meest gewetensvolle vertalers uit het Frans die er in ons land te vinden zijn.’ – Trouw
 • ‘De vertaling doet Echenoz’ uitgekiende proza alle recht.’ – Trouw over Ravel

 Michel Houellebecq, romans en essays

 • ‘virtuoze, inventieve vertaling van Martin de Haan’ – De Standaard der Letteren
 • ‘de meer dan sublieme vertalingen van Martin de Haan’ – Webgemms
 • ‘puntgaaf vertaald’ ­– NBD|Biblion
 • ‘Het beste boek dat ik las in 2010 is de correspondentie tussen Michel Houellebecq en Bernard-Henri Lévy in de schitterende vertaling van Martin de Haan (Houellebecq) en Rokus Hofstede (BHL).’ – Charlotte Mutsaers, de Volkskrant
 • ‘Een paar maanden later wees mijn Nederlandse vertaler (een ongelofelijk nauwkeurig en consciëntieus iemand, en nog aardig ook) me erop dat de Bentley vijftig bladzijden eerder was verkocht; normaal gesproken had Daniel uit zijn Mercedes moeten stappen. Niemand bij de Franse uitgeverij had iets gezien.’ – Michel Houellebecq in Publieke vijanden
 • ‘Martin de Haan en Rokus Hofstede, oude rotten met de nodige voorkennis over en ervaring met de auteurs van het boek, zijn er in geslaagd de typische mélange van quasi gesproken en overdacht geschreven taal in een volgehouden hoogst genietbaar Nederlands te gieten, waarin – na grondige vergelijking met het origineel – geen gemakkelijke oplossingen werden gezocht en de briefwisseling zeer authentiek en nauw aansluitend bij de bron werd gehouden.’ ­– Roel Verschueren, De Standaard Online over Publieke vijanden
 • ‘Een intrigerende bundel, nauwkeurig en consciëntieus vertaald!’ – NBD|Biblion over Publieke vijanden
 • ‘Dat deze roman ook in het Nederlands groots genoemd mag worden, valt overigens volledig op het conto van [de] vertaler te schrijven. Martin de Haan heeft van de uitgever gelukkig de tijd gekregen om zijn werk te zorgvuldig te doen. Geen zin die leest alsof hij vertaald, en dus vreemd, is. De Haan heeft zijn vermelding op de omslag verdiend.’ – 8weekly over De kaart en het gebied
 • ‘prachtige vertaling van Martin de Haan’ – de Volkskrant over De kaart en het gebied
 • ‘Dankzij de vertaling van Martin de Haan kunnen de Nederlandse lezers net zo genieten van dit meesterwerk als de Franse. Is dit boek wel door een Fransman geschreven? Ja, en dat is het sterke van de vertaling. Waar het kan, zijn woorden dicht bij het Frans gebleven en waar het moet niet vertaald. Maar er wordt in de Nederlandse taal gedacht en gesproken, met dezelfde directheid en vindingrijkheid, zonder hinderlijke Franse zinsconstructies.’ – boekverkoper Thomas Swinkels over De kaart en het gebied
 • ‘prachtige, to the point vertaling van Martin de Haan’ – Maartje Kronen, Athenaeum Boekhandel
 • ‘een sublieme vertaling van Martin de Haan’ – Oscar van Gelderen over Onderworpen

 Régis Jauffret, romans (met Rokus Hofstede)

 • ‘Al op de tweede pagina zegt Jauffret over zijn eigen boek: “… een woestenij is het, een sliert woorden als een spoor zonder eind, zonder doel, dat nergens naartoe gaat en hoogstwaarschijnlijk ophoudt zoals het is begonnen, in onbehouwenheid en gegrinnik.” Die woestenij hebben Hof/Haan tot een verbluffende Nederlandse tekst omgesmeed. Volgens de jury werd een bijzonder literair taalexperiment zo een bijzondere literaire vertaalprestatie.’ – Jury Filter Vertaalprijs 2016
 • ‘Het illustere vertalersduo Martin de Haan en Rokus Hofstede werkt op het moment aan een nieuwe vertaling van Marcel Prousts À la recherche du temps perdu – voor een normale vertaler, als die zich er al aan waagt, zo goed als een levenswerk. Deze vernederlandsing van Jauffrets turf hebben zij er kennelijk even tussendoor gedaan [Nee, helaas, was het maar zo! MdH]. Maar het resultaat is een bewonderenswaardige, heerlijke, stevig swingende tekst. Het wachten is nu op een vertaling van Jauffrets Microfictions uit 2007. Het zou fijn zijn als beide heren daar, tussen alle andere bezigheden door, haast mee konden maken.’ – Ger Leppers in Trouw over Wereld, wereld!
 • ‘Wat goed dat meestervertalers De Haan en Hofstede deze moderne klassieker ter hand hebben genomen.’ – Pieter van den Blink in de Volkskrant over Wereld, wereld!
 • ‘Een klankrijke Prix Femina 2005 in voortreffelijke vertaling.’ – NBD|Biblion over Gekkenhuizen!
 • ‘En Nederland kan zich gelukkig prijzen met vertalers Martin de Haan en Rokus Hofstede, want hun versie is minstens even goed als die van Jauffret zelf. Ook in het Nederlands klinkt het als een klok en swingt het de pan uit’ – VPRO Gids over Gekkenhuizen!
 • ‘Om iets van de stijl van de Franse schrijver Régis Jauffret over te brengen, zou je eigenlijk een paar pagina’s moeten citeren uit de roman die nu in het Nederlands beschikbaar is. En wat voor Nederlands! Net als het Frans is het een afwisselend hink-stap-springen, huppelen en strak in de maat marcheren. Deze versie van het vertalersduo Martin de Haan en Rokus Hofstede, met de titel Gekkenhuizen!, is niet minder overdadig en explosief dan het origineel, en vliegt ook even mooi steeds nét niet uit de bocht.’ – de Volkskrant
 • ‘De roman Gekkenhuizen! van de Franse schrijver Régis Jauffret wordt door ex-marketingman Frédéric Beigbeder, tegenwoordig vlot verkopend romancier, “de beste roman van de rentrée” genoemd. Het boek is bij ons vertaald door Martin de Haan (samen met Rokus Hofstede), bekend van zijn Houellebecq-vertalingen. Dat zijn mooie adelbrieven […]’ ­– www.cuttingedge.be

Milan Kundera, romans en essays

 • ‘Hoe die stijl precies in het Frans klinkt, weet ik (nog) niet, maar dankzij het voortreffelijke Nederlands van Martin de Haan kostte het mij geen enkele moeite om te vergeten dat ik een vertaling las en niet de oorspronkelijke tekst.’ – NRC Handelsblad
 • ‘… doordat Martin de Haan met zijn voortreffelijke vertaling de aandacht heeft gevestigd op het werk van Kundera…’ – Literair Nederland
 • ‘Martin de Haan, […] l’un des meilleurs connaisseurs de l’oeuvre de Kundera…’ – Milan Kundera, Oeuvre, Bibliothèque de la Pléiade

 Marcel Proust, diverse boeken (met Rokus Hofstede en Jan Pieter van der Sterre)

 • ‘Nu ook in het Nederlands wonderbaarlijk vloeiend proza van even traag kronkelende als veelbetekenende volzinnen. Ik kon er niet in ophouden.’  – Rob Schouten in Trouw over Swanns kant op
 • ‘Proust klonk nooit toegankelijker en soepeler. Minstens een week leesplezier en bevredigende inspanning gegarandeerd.’ – Dries Muus in HP/De Tijd
 • ‘Ik hoop dat De Haan en Hofstede zich uiteindelijk aan de héle vertaling van Prousts megaroman zullen wagen, want een betere Proust heb ik in het Nederlands nog niet gelezen. Fris, modern, humoristisch, sfeervol, brutaal levendig – dat is Proust in deze vertaling.’ – Arie Storm in Het Parool over Swanns kant op
 • ‘Met Swanns kant op, zoals Du côté de chez Swann in de nieuwe vertaling van Martin de Haan en Rokus Hofstede heet, is er nu de mogelijkheid om de terugkeer van de verteller naar zijn verloren jeugd in kwiekere bewoordingen mee te maken. Een wonderlijke, machtige ervaring […]. De jongste vertalers permitteren zich meer vrijheid en zijn beweeglijker in hun omgang met het origineel en dat heeft een geheel nieuwe Proust opgeleverd. […] Neem je de astmatische syntaxis als uitgangspunt, dan slagen De Haan en Hofstede erin deze opwinding van beurtelings lichte benauwdheid en gulzig ademhalen te bewaren, ja zelfs af en toe te versterken.’ – Daniël Rovers in De Groene over Swanns kant op
 • ‘Bij Lijsens en Cornips vertalingen moest ik toch regelmatig op mijn stappen terugkeren en de zin herbeginnen, compleet verstrikt als ik was geraakt in bijzinnen en tussenvoegsels. Dat overkomt me bij De Haan/Hofstede een stuk minder.’ – Marc Cloostermans
 • ‘Dat het boek knap vertaald is, houd ik staande. Dat er sprake van slordigheden is, trek ik in.’ – NRC-recensent Marco Kamphuis
 • ‘De nieuwe vertaling van Du coté de chez Swann door Martin de Haan en Rokus Hofstede is een meesterwerk op zichzelf. De als moeilijk bekendstaande roman is toegankelijk geworden. Met deze uitgave zijn de humor en diepgang van Marcel Proust bereikbaar voor iedere geïnteresseerde Nederlander.’ – Inge Cohen Rohleder op 8weekly
 • ‘Proust is typisch een schrijver die je gewoon af en toe opnieuw moet vertalen. Dan blijft hij modern. Dat is Martin de Haan, die ook Houellebecq vertaald heeft, wel toevertrouwd. Zijn vertalingen hebben een zekere brutaliteit, hij durft vast losser met de tekst van Proust om te gaan dan de wat stijve en statige Thérèse Cornips. Ik verwacht dus dat Proust weer prima mee kan op vakantie.’ – P.F. Thomése in Trouw over Swanns kant op
 • ‘Het kan uiteraard: op een terras aan de Gendarmenmarkt in Berlijn bier drinken terwijl je een stukje leest in Swanns kant op, de voortreffelijke nieuwe vertaling van het eerste deel van Marcel Prousts roman fleuve Op zoek naar de verloren tijd.’ – Maarten Moll in Het Parool.
 • ‘Dankzij deze vertaling in “gewoon” Nederlands, een koket en tegelijkertijd soepel walsend Nederlands, lees je Proust als de moderne schrijver die hij in feite is. Een verademing!’ – de Volkskrant over Het vervloekte ras
 • ‘Deze vertaling was een vingeroefening voor een mogelijke nieuwe Nederlandse versie van À la recherche du temps perdu. Dat is op zich al bijna wereldnieuws, want een vergelijkende studie van deze tekst en de verouderde maar nog altijd leverbare vertaling van de Recherche wordt beslecht in het voordeel van Marjan Hof. De tekst loopt en “bekt”; zelfs de beruchte paginalange zinnen van de auteur […] krijgen een meanderend ritme.’ – De Morgen over Het vervloekte ras
 • ‘[…] en ziedaar, Proust in het Nederlands. Eindelijk.’ – Het Parool over Het vervloekte ras
 • ‘[…] een regelrechte modeluitgave, waarvoor niets anders dan een royale buiging past’ – De Morgen over Tegen Sainte-Beuve
 • ‘Ook bij het vertalen hebben de samenstellers Proust niet willen parfumeren: “lelijke zinnen zijn lelijk geworden,” schrijven ze in hun verantwoording, maar daaraan mag worden toegevoegd dat ze Prousts meesterschap in de meer uitgewerkte passages volledig recht doen.’ – NRC Handelsblad over Tegen Sainte-Beuve
 • ‘prachtige vertaling’ – de Volkskrant over Tegen Sainte-Beuve
 • ‘de beste drie vertalers uit het Frans’ – de Groene over Tegen Sainte-Beuve
 • ‘De vertalers hebben niet alleen een tekst weten te creëren die de indruk maakt oorspronkelijk Nederlands te zijn met de stilistische vaardigheden en eigenheid van een Proust, maar ook staan zij garant voor een goed doordachte en verantwoorde redactie van deze verzameling “opzetjes” voor Prousts grote roman, die een extra en in feite onmisbare dimensie krijgt met deze uitgave.’ – Filter

Brina Svit, Moreno

 • ‘Een mooie vertaling van Martin de Haan’ – Libris-boekhandel Blokker