Voorwaarden/tarieven

Lezingen, presentaties, discussieleiding

U kunt mij boeken via SSS en de Speakers Academy.

Overige freelanceopdrachten

Hiervoor bereken ik een tarief van 50 à 70 euro per uur exclusief onkosten.

Boekvertalingen

  • Ik hanteer het VvL/GAU-modelcontract, met een beperking van de licentie tot de exploitatievormen waarvoor de uitgever daadwerkelijk de vertaalrechten bezit.
  • Ik beschouw de gangbare vergoedingen (woordtarief en royaltypercentages) nadrukkelijk als een minimum, waarvan vooral voor moeilijke en/of tijdrovende vertalingen kan worden afgeweken.
  • Voor de berekening van het definitieve honorarium geldt het woordtarief op de contractueel overeengekomen inleverdatum.
  • Overeenkomstig de ‘Hexaloog’ van de Europese vertalersraad CEATL hecht ik aan vermelding van de vertalersnaam overal waar de auteursnaam wordt vermeld, zowel in/op het boek als in publicitaire uitingen en catalogi.

Overige vertalingen

  • Voor vertalingen die niet in aanmerking komen voor subsidie van het Nederlands Letterenfonds reken ik 15 à 22 cent per Nederlands woord, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de tijdsinvestering.
  • Er mogen geen wijzigingen in de tekst worden aangebracht zonder toestemming van de vertaler.
  • De naam van de vertaler moet duidelijk worden vermeld, tenzij anders overeengekomen.